Nasza historia zaczyna się w 1897 roku…

„Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami,
którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie.“

Antoine de Saint-Exupéry

Nasza historia zaczyna się w 1897 roku nad rzeką Jeziorką, w tym samym roku, w którym powstaje miasto-uzdrowisko Konstancin. Jego Ekscelencja Arcybiskup warszawski Wincenty Teofil Chościak – Popiel (1825–1912) zakupił działkę w Skolimowie i ufundował dom formacyjno-wypoczynkowy z przeznaczeniem dla kleryków i wykładowców Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie.

Budynek projektuje jeden z najwybitniejszych architektów okresu Józef Pius Dziekoński, nazywany ojcem mazowieckich kościołów, których zaprojektował, wybudował i odrestaurował ponad 60. W roku 1893 Dziekoński zostaje głównym architektem diecezji warszawskiej a jego najsłynniejszymi dziełami stają się Bazylika katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana, zwana potocznie kościołem św. Floriana na Pradze oraz Kościół Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Najważniejszą przebudową w stylu neogotyckim zostaje kościół św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. W jego dorobku jest ponad 240 budynków w tym szpitale m.in. Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie, przytułki, kamienice, pomniki, mauzolea.  

Projektował w stylu neogotyckim, w popularnej w tym okresie w Polsce odmianie wiślano-bałtyckiej, która zostaje uznana za „polski styl narodowy” i w takim duchu powstają jego największe budowle w tym “Pałac Popiela” jak zaczęto nazywać ośrodek formacyjno-wypoczynkowy w Skolimowie.

Lata powojenne

„Pałac Popiela” nie uległ zniszczeniu ani podczas pierwszej ani podczas drugiej wojny światowej. W 1945 roku, ze względu na brak pomieszczeń dla Liceum Ogólnokształcącego w Konstancinie-Jeziornie władze kościelne bezpłatnie użyczyły budynek i teren pod siedzibę szkoły. Po wybudowaniu własnych pomieszczeń szkoła nie zwolniła budynku, a w 1960 roku decyzją administracji państwowej nieruchomość została znacjonalizowana i przejęta przez Ministerstwo Oświaty. Funkcjonujące Liceum rozbudowano o szkołę podstawową oraz Studium Medyczne.

W 1971 budynek umieszczono w spisie zabytków powiatu piaseczyńskiego.

Obecnie

W roku 1990 całość terenu została zwrócona Archidiecezji Warszawskiej przez Ministra Edukacji Narodowej. Z inicjatywy najpierw J.E. ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski następnie Jego Eminencjom ks. kardynała Kazimierza Nycza i ks. biskupa Piotra Jareckiego odbudowano i odrestaurowano zabytkowy budynek oraz rozpoczęto budowę Domu Pielgrzyma – budynku pomocniczego i restauracyjnego.

Od 2018 roku „Pałac Popiela” zaczął on funkcjonować jako Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Archidiecezji Warszawskiej pełniąc również funkcję konferencyjne dla grup i stowarzyszeń katolickich, pod dyrekcją księdza Bogusława Jankowskiego. W sierpniu 2022 nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Domu Pielgrzyma, który rozpoczął obsługę grup i gości indywidualnych.

Zobacz więcej zdjęć

Rezerwacje indywidualne

Oferta dla grup

Dom pielgrzyma

Kontakt

Dobry Zakątek Dom Rekolekcyjny

Adres:
ul. Słowackiego 8
05-510 Konstancin-Jeziorna

TEL: +48 504 253 849
MAIL: biuro@dobryzakatek.pl
MAIL: recepcja@dobryzakatek.pl