Kim jesteśmy

Do naszej działalności zostaliśmy powołani przez Archidiecezję Warszawską w 2018 roku jako wsparcie dla funkcjonowania Domu Rekolekcyjnego w Konstancinie-Jeziornie oraz wszystkich pielgrzymów, grup rekolekcyjnych i postnych, wspólnot duchowych i stowarzyszeń katolickich, z którymi spotykamy się w Konstancinie. Również we współpracy z lokalnymi władzami i urzędami działamy na rzecz lokalnej społeczności.

Idea

Nasz bezpośredni fundator J.E. ks. Kardynała Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski wyznaczył nam za główny cel działania wobec dzieci i młodzieży: zarówno w sferze wspierania nauki, edukacji, upowszechniania sportu i aktywności fizycznej, jak również, a może przede wszystkim działań na rzecz budowania silnych relacji rodzinnych, działań wychowawczych oraz religijnych, rekolekcyjnych i formacyjnych oparciu o Katolicką Naukę Społeczną.

Statut

Nasze cele realizujemy poprzez organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej w tym organizację konferencji, seminariów, rekolekcji oraz wydarzeń kulturalnych, festiwali, pikników edukacyjnych i rodzinnych czy koncertów. 

Statutowymi celami są:

  • wspieranie działalności religijnej, rekolekcyjnej, formacyjnej, edukacyjnej opartej na katolickiej nauce społecznej
  • wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży, wsparcie budowania relacji rodzinnych i wychowania do chrześcijańskich wartości
  • wspieranie nauki, edukacji, szkolnictwa wraz ze wsparciem działań na rzecz upowszechniania sportu i aktywności fizycznej
  • działania zmierzające do zapewnienia równego dostępu do edukacji i sportu osobom niepełnosprawnym

Dane rejestrowe

KRS: 0000836422
NIP: 1231466615
REGON: 385882935
Bank Millenium:
08 1160 2202 0000 0004 7040 6137


Wybrane projekty

Apteczka dla Ukrainy

Z przyjaciółmi z Aurea Polonia wysyłamy na Ukrainę setki apteczek pierwszej pomocy zarówno dla osób cywilnych jak i profesjonalne wyposażenie dla żołnierzy w najbardziej potrzebujących regionach.

Karuzela Wszystkich Dzieci według projektu Józefa Wilkonia

Karuzela, pomnik i symbol upamiętniający spotkanie dzieci z Ukrainy, które uciekły przed wojną do Polski z ich rówieśnikami w naszym kraju. Wspólnej przyjaźni, pomocy, edukacji i zabawy.

Zespół Fundacji  &  Dom Rekolekcyjny

Każdego dnia w naszym Domu Rekolekcyjnym w Konstancinie-Jeziornie przyjmujemy i żegnamy gości indywidulanych, bądź grupy zorganizowane. W nowo otwartym Domu Spotkań obsługujemy chcących się posilić lub zorganizować rodzinną uroczystość czy imprezę okolicznościową. Na codziennych Mszach Świętych gościmy wiernych a na licznych konwiwencjach grupy i wspólnoty. Dla tego tak ważne jest wsparcie Fundacji dla Domu Rekolekcyjnego jednocześnie realizując nowe projekty dla jeszcze lepszej działalność i pomocy według statutowych wskazań.

Ks. Bogusław Jankowski

Prezes Fundacji, Dyrektor Domu Rekolekcyjnego

ksiądz katolicki Archidiecezji Warszawskiej (od 1999 r.) Przez wiele lat wizytator katechetyczny i duszpasterz młodzieży, służby liturgicznej i powołań. W latach 2005 – 2019 dyrektor domu rekolekcyjnego i Katolickiego Centrum Kultury „Dobre Miejsce” w Warszawie. Jeden z fundatorów fundacji „Świat na Tak” i „Chrześcijańskie granie”. Od roku 2019 dyrektor domu rekolekcyjno- wypoczynkowego „Dobry Zakątek”

Piotr Szewczyk

menager ds. organizacyjno-kulturalnych

+48 797-841-503

magister zarządzania (UW) i inżynier logistyki (WAT). W latach 2017-22 Manager Katolickiego Centrum Kultury “Dobre Miejsce”. Organizator wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali, przedstawień teatralnych, wystaw, spotkań autorskich. Od lat zajmuje się promocją wartości chrześcijańskich i rozwojem duchowym. Czasami sam podejmuje wyzwania artystyczne jak Rockowa Droga Krzyżowa i Teatr Cieni.

Nasza Misja
Statutowe cele Fundacji Dobry Zakątek

WSPARCIE
DZIECI I RODZINY
WSPARCIE
DZIECI I RODZINY
INTEGRACJA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
DZIAŁANIE PRZECIW WYKLUCZENIU I UZALEŻNIENIOM

Zapraszamy do kontaktu

We wszystkich tematach dotyczących projektów, wsparcia finansowego i rzeczowego, pomocy przy zbiórkach i z każdą inicjatywą lub pomysłem

ZORGANIZUJ REKOLEKCJE, SZKOLENIA, KONWIWENCJE CZY OKOLICZNOŚCIOWĄ IMPREZĘ