Polityka prywatności

  1. INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Strony www.dobryzakatek.org jest Fundacja Dobry Zakątek ul. Słowackiego 8, 05-510 Konstancin-Jeziorna (dalej zwana: Fundacją), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000836422, posługujące się numerem NIP: 1231466615, REGON: 385882935.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Strony Internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach i newsletterze informacje; poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

  • INFORMACJE W FORMULARZACH

Użytkownicy mogą korzystać ze Strony anonimowo, nie jest wymagana rejestracja.

Formularze Administratora zbierają informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

Dane osobowe w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Strona może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której wchodzi Użytkownik).

Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim, o ile nie wynika to z obowiązku udzielania informacji upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, w tym dostawcom usług bazodanowych, dostawcom obsługującym procesy przekazania darowizny, dostawcom obsługującym newsletter.

  • CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane w celach:

a. realizacji obsługi procesu dokonywania darowizn (wpłat online) oraz wysyłania podziękowań i umieszczenia na liście Darczyńców;

b. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego;

c. obsługi reklamacji na działanie Strony;

d. celach archiwalnych, prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników.

e. dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

g. rozliczalności (z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości).

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika, może on w dowolnym momencie ją wycofać. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.

Administrator przetwarzanie dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Fundacji Dobry Zakątek polegający na zapewnieniu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Fundacja przetwarza następujące dane: Imię, Nazwisko, Płeć, Adres email, Telefon, Adres, Miasto, Data urodzenia, Kwota wpłaconej darowizny. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy i dla zrealizowania usługi przekazania darowizny.

  • PRAWO WYCOFANIA ZGODY

Użytkownik ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania (art. 15 RODO); prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO); prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO); prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO); prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO); prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO). Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: fundacja@dobryzakatek.pl

Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.

  • INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Strona korzysta z plików cookie w celu lepszego dostosowania Strony do potrzeb Użytkowników.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cookies służą do zapewniania bezpieczeństwa, wpływają na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej, informują o stanie sesji, korzystania z funkcji społecznościowych, tworzenia statystyk. Mogą być także niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może je blokować i ograniczać instalowanie poprzez zmienienie ustawienia przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych rozwiązań (

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

  • NEWSLETTER

W przypadku, gdy Użytkownicy udzielą dobrowolnej, konkretnej, świadomej i jednoznacznej zgody na otrzymywanie newslettera Administrator może przesyłać do Użytkowników elektroniczny newsletter z informacjami handlowymi dla celów promocyjnych i informacyjnych. Dane Osobowe przekazane Administratorowi w związku z subskrybowaniem newslettera będą wykorzystywane wyłącznie dla celów przesyłania newslettera. W każdej chwili Użytkownicy mogą zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez skorzystanie z opcji rezygnacji zawartej w newsletterze, korzystając z linku opt-out znajdującego się w stopce wiadomości mailowej lub kontaktując się w inny sposób z Administratorem.

  • PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres świadczenia usług drogą elektroniczną, a po ich zakończeniu – przez czas, w którym Użytkownik może wnieść reklamację dotyczącą wykonania usług. Jeżeli istnieje wymóg prawny względem przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. dla celów podatkowych i rachunkowych, Fundacja przetwarza dane przez czas wyznaczony w przepisach dla określonego zdarzenia rachunkowego. Dla celów statutowych Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres 6 lat. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, Fundacja zaprzestaje przetwarzania danych wraz z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie.

  •  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Jeśli użytkownik uznaje, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO uprawniony jest do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności prosimy o kontakt Administratorem: Fundacja Dobry Zakątek

ul. Słowackiego 8, 05-510 Konstancin-Jeziorna lub pod adresem mailowym fundacja@dobryzakatek.pl