Idea

Jest piękne miejsce – Konstancin Jeziorna, las przy rzecze Jeziorce. Idealne na zabawę, edukację, wypoczynek dzieci. Bo dzieci są teraz najważniejsze. W ich wychowaniu jest nadzieja na piękną, lepszą Polskę. Fundacja „Dobry Zakątek” włącza się w to wszystko co dobre. Nie ma lepszej rzeczy niż dbanie o młode pokolenie.

Misja

Przedszkole wszystkich Dzieci stawia sobie za cel by powstające przedszkole: wychowywało do samodzielności i odpowiedzialności; było bezpieczne i promowało postawy proekologiczne; rozwijało kreatywność i zdolności dzieci; promowało akceptację odmienności rasowych, kulturowych, religijnych, miało charakter integracyjny.

Budynek w pełni wpasowany w środowisko

Główną ideą projektu jest minimalizacja śladu węglowego i zachowanie naturalnego charakteru otoczenia dlatego budynek jest zaprojektowany ze szczególnym naciskiem na minimalizację kosztów eksploatacyjnych oraz nieintegrowanie w ekosystem. Zastosowane rozwiązania proekologiczne:

Etapy

Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe

Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński

100%
1 Etap

Dokumentacja, projekt pozwolenia

Etap ukończony
11%
2 Etap

Roboty fundamentowe, wylanie podpiwniczeń, stabilizacja podłoża

Zebrane: 66000 / 60000
0%
3 Etap

Stan surowy zamknięty, ściany zewnętrzne, zadaszenie, okna i drzwi

Zebrane: 0 / 60000
0%
4 Etap

Wykończenie i wyposażenie fotowoltaika, pompa ciepła, podłogi, tynki, elektryka

Zebrane: 0 / 60000
0%
5 Etap

Wyposażenie, dostosowanie dla niepełnosprawnych, sprzęt dydaktyczny i multimedialny

Zebrane: 0 / 60000

Wybudujmy przedszkole

Miejsce, które będzie dla wszystkich dzieci. Stanie się sercem działalności naszej Fundacji,pozwoli wspierać rodziców, lokalną społeczność oraz w pełni pomoże nam realizować statutowe cele.

Wspierają nas

List intencyjny
List intencyjny
List intencyjny
List intencyjny
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sophia Reily

Partnerzy, patroni i mecenasi

BARDZO LICZYMY NA WSZELKĄ POMOC: FINANSOWĄ, MERYTORYCZNĄ, DUCHOWĄ