POLSKA SZKOŁA ZMARTWYCHWSTAŃCZA – KS. PROF. STANISŁAW URBAŃSKI- DZIEŃ SKUPIENIA

POLSKA SZKOŁA ZMARTWYCHWSTAŃCZA - KS. PROF. STANISŁAW URBAŃSKI- DZIEŃ SKUPIENIA

Kiedy

16 marca 2024    
10:00 - 17:00

Gdzie

Dobry Zakątek
Juliusza Słowackiego 8, Konstancin-Jeziorna, Polska, 05-510, mazowieckie

Rodzaj wydarzenia

Mapa niedostępna

„POLSKA SZKOŁA ZMARTWYCHWSTAŃCZA”, będzie tematem marcowego dnia skupienia w ramach Konstancińskiej Szkoły Modlitwy Nauki wygłosi Ks. prof. Stanisław Urbański, odkrywca tejże szkoły duchowości, której podwalin należy szukać na spotkaniach Towarzystwa Braci Zjednoczonych założonego przez Adama Mickiewicza . Serdecznie zapraszamy

POLSKA SZKOŁA ZMARTWYCHWSTAŃCZA: poznaj miłość Boga i bliźniego. Błogosławieństwa Boże drogą do świętości we współczesnym świecie” – ks. Stanisław Urbański


Polska Szkoła Zmartwychwstańcza
Polska_Szkola_Zamatwychwstancza_ks_prof_Stanislaw_Urbanski


ks. Piotr Semenenko CR (Twórca głównych idei szkoły duchowości zmartwychwstańczej) o modlitwie:

„Pierwszym aktem samejże modlitwy jest: postawienie się w obecności Bożej. Nie tylko modlitwa, o której tu mówimy, to jest rozpamiętywanie, ale całe życie nasze, które powinno z przyrodzonego stać się nadprzyrodzonym, zależy najwięcej od tego postawienia się w obecności Boga; bo ono stawia nas wobec Tego, który jedynie może nam dać to życie nadprzyrodzone. Tymczasem to postawienie się w obecności Bożej tak źle najczęściej jest wykonywane, że staje się prawie nic nie znaczącym i całej modlitwy skutek w niwecz obraca.

Ludzie żyjący życiem przyrodzonym, a czasem oddający się modlitwie, przedstawiają sobie Pana Boga abstrakcyjnie, gdzieś za górami, i przed Nim stawiają się myślą. Ale to jest myśl ich o Panu Bogu, nie zaś sam Pan Bóg, i dusza wylewa się przed tą myślą, a nie przed Panem Bogiem. Nie jest to żywe postawienie się i stosunek cum Deo vivo et ver, ale cum idea et repraesentatione mea Dei. To postawienie się w obecności Boga powinno być żywe, a nie myślne tylko, teoretyczne, oderwane.

Trzeba więc prosić Pana Boga, żeby On sam sprawił w nas to żywe uczucie, iż On jest przed nami, a my przed Nim, najpierw choćby tak obiektywnie. A nie trzeba uważać Pana Boga jako jakieś panteistyczne wyobrażenie obszaru, wielkości, jako jakieś rozlanie się nieskończoności. Dusze żywszą mające wyobraźnię, przedstawiając sobie tak Pana Boga, myślą, że Pan Bóg je wokoło otacza, zewnętrznie ogarnia, i cytują na poparcie słowa św. Pawła (Dz 17, 28): Albowiem w Nim żyjemy i ruszamy się, i jesteśmy. Ale to wyobrażenie Pana Boga fałszywe jest, panteistyczne i niechrześcijańskie; jest to własny nasz wymysł, nasze widzimisię o Bogu.

Najlepiej, jeśli idzie o uobecnienie sobie Pana Boga, wystawić Go sobie jako punkt, a za tym punktem widzieć całą rzeczywistość, nieskończoność Pana Boga, którego tym punktem my się dotykamy. Owe słowa św. Pawła: w Nim żyjemy i ruszamy się, i jesteśmy, nabiorą wtedy prawdziwego znaczenia, mówią bowiem one nam, że Pan Bóg jest owym punktem, który nam daje samo życie (w Nim żyjemy), ruch (ruszamy się) i byt (jesteśmy), a jednak jest On osobnym od nas. On jest całą racją naszego istnienia, ale zawsze to tylko Jego działanie, ruch na zewnątrz. Będzie to także pewna myśl o Bogu, ale nie będzie wyobrażenia. Trzeba bowiem rozróżnić wyobrażenie od myślenia.

My pojmujemy Boga pod jakimiś obrazami myśli, ale Go sobie nie wyobrażamy w takich obrazach; co innego bowiem pojmować, a co innego przedstawiać sobie. Naturalnie, że my Pana Boga nie widzimy, takie więc obrazy myśli dać nam mogą pewne pojęcie o Nim, ułatwiać do żywego postawienia się wobec Niego; ale chodzi o to, iżby te obrazy nie były tylko przedstawieniem Boga, a On sam gdzieś daleko, lecz obrazem tego żywego Jego z nami stosunku. Takie pojmowanie może ułatwić nam modlitwę, ale i to pod warunkiem, że nie o jakiś obraz, ale o rzeczywistość nam chodzi.

Póki więc czuć nie będziemy żywo obecności Pana Boga, trzeba ciągle o nią prosić, kto wytrwa, ten otrzyma. Nie dość raz, drugi prosić, a potem puścić się na działanie wyobraźni, ale prosić trzeba wytrwale, aż póki nie otrzymamy. Królestwo Boże gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je (Mt 11,12).

A to jest właśnie to królestwo Boże, to są wrota do niego. I choćbyśmy nie wiem jak długo nad tym pracowali i o nic innego nie prosili, tylko o to postawienie się żywe w obecności Pana Boga, nie będzie nasza modlitwa zmarnowaną; przeciwnie, przez ten akt postawienia się w obecności Pana Boga przeskoczywszy, choćbyśmy potem najpiękniejsze rozmyślania odbywali, będą one bez skutku; nie będzie to modlitwa. A kiedy otrzymamy wskutek usilnej modlitwy naszej to żywe uczucie obecności Bożej, w jeden rok zrobimy więcej niż we dwa lub dziesięć bez niego.”

Ks. Piotr Semenenko, O modlitwie, Kraków 2006, s. 96-98.


POLSKA SZKOŁA ZMARTWYCHWSTAŃCZA” – Harmonogram dnia skupienia:

10:00 – modlitwa wprowadzająca
10:30 – I konferencja
11:30 – przerwa kawowa
12:00 – spowiedź
13:00 – Msza Święta z homilią
14:00 – przerwa obiadowa
15:00 – II konferencja + modlitwa
16:30 – adoracja w ciszy
17:00 – zakończenie dnia skupienia


Prowadzący:

ks. prof. Stanisław Urbańskitwórca polskiej szkoły duchowości (badawcza), odkrywca szkoły duchowości zmartwychwstańczej (B. Jański, P. Semenenko) i honorackiej. Powołał pierwszą w Polsce Katedrę Mistyki Chrześcijańskiej oraz Katedrę Bioetyki i Ekoteologii na Wydziale Teologicznym UKSW.

Pełni obowiązki kierownika Katedry Hagiografii UKSW. Jest kierownikiem Zakładu Duchowości Europejskiej i Katedry Teologii Życia UKSW. Sprawuje funkcję dyrektora Instytutu Badań Naukowych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego oraz zastępcy przewodniczącego Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Członek licznych redakcji, rad programowych i naukowych periodyków. Powołał serię wydawniczą „Mistyka polska” i „Mistyka chrześcijańska”.  Autor (współautor) i redaktor (współredaktor) 86 książek, obejmujących bardzo szeroki wachlarz tematów z dziedziny teologii duchowości i mistyki, z polskiej teologii duchowości i mistyki przeżyciowej oraz europejskiej, a także amerykańskiej, z duchowości zachodniego i wschodniego Kościoła.

Wybrane publikacje:

  • Ze studiów nad duchowością chrześcijańską (1992), Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej (wraz z Ireneuszem Werbińskim)
  • Polska teologia życia mistycznego: 1914-1939 (1995), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej
  • Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej (1997), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej
  • Teologia modlitwy: studium ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem duchowości szkoły zmartwychwstańczej (1999), Warszawa: Instytut Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego
  • Zatopieni w Bogu: mistycy polscy (1999), Warszawa: Adam
  • Mistyczny świat ducha (2000), Warszawa: Adam
  • Świętość ubogich Świata: duchowość bł. Teresy z Kalkuty (2000), Warszawa: Adam
  • Żywoty polskich świętych (2003), Warszawa: Verbinum

17 lutego 2016 Prezydent RP Andrzej Duda oznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej.

(PEŁEN ŻYCIORYS)


POLSKA SZKOŁA ZMARTWYCHWSTAŃCZA

ZAPISZ SIĘhttps://app.evenea.pl/event/polskaszkoladuchowosci/ (kliknij link)


Zapraszamy do Dobrego Zakątka.
Kontakt:
Piotr Szewczyk
e-mail: piotr.szewczyk@dobryzakatek.pl
tel: 797 – 841 – 503

 

KOLEJNE WYDARZENIA W RAMACH KONSTAŃCIŃSKIEJ SZKOŁY MODLITWY:

  • 06.04.2024 – o. Wojciech Drążek CMM – MODLITWA GŁĘBI – ZAPISZ SIĘ 
  • 27.04.2024 – bp Michał Janocha – IKONA – OKNO OTWARTE DLA CZEKAJĄCYCH – ZAPISZ SIĘ